Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm nhận thầu hoặc hỗ trợ thiết kế.

Công việc có thể được thực hiện với chi phí thấp hơn lao động, kỹ sư ở Nhật, Mỹ.

Ngoài đơn giá hàng giờ, chúng tôi cũng nhận theo dự án hoặc ký kết các hợp đồng kỹ sư thiết kế độc quyền.

Chúng tôi có nhiều công ty Nhật Bản thực hiện hợp đồng độc quyền và làm việc rất hiệu quả.

Trong số 250 kỹ sư thiết kế hiện có, bao gồm 205 nhân lực thuộc bộ phận hỗ trợ thiết kế cho thị trường nước ngoài, và có độ tuổi trung bình là 26. Số lượng đối tác khách hàng Nhật Bản, Mỹ trên 150 công ty.

 

 

Dịch vụ thiết kế bản vẽ theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ

 

Thiết kế bản vẽ lắp

 

Lập bản vẽ vẽ lắp Nhận thiết kế 3D

 

Hỗ trợ thiết kế 3D Hỗ trợ thiết kế ý tưởng

 

Thiết kế hệ thống tự động bằng robot Thiết kế đồ gá hàn bằng robot

 

chat supporter icon

Admin

x

Hello, welcome to our customer service. Please give us some infomration
sendIcon