Triển khai và tạo dữ liệu lập trình CAD/CAM

Tạo dữ liệu CAD để gia công CNC kim loại tấm, máy cắt laser, plasma, gia công uốn.

Chúng tôi có thể xử lý các chi tiết có hình dáng phức tạp như phễu phức, ống dẫn, máng, khuỷu tay, đa nhánh, góc tròn, ống hình chữ nhật, hình chóp, v.v.

Đặc biệt, chúng tôi có thể đáp ứng giao hàng ngay lập tức trong ngày và gửi dữ liệu mỗi giờ.

Ngoài ra chúng tôi có thể hỗ trợ thiết kế các công việc liên quan đến hệ thông thiết bị trong nhà máy như pipe, hệ thống lò..

 

 

Tham khảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chat supporter icon

Admin

x

Hello, welcome to our customer service. Please give us some infomration
sendIcon