Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ thiết kế khuôn nhựa,

Hỗ trợ thiết kế, kiểu dáng công nghiệp,

In 3D, chế tạo khuôn và ép nhựa, cung cấp cho khách hàng.

Xây dựng dữ lieu 3D Solid dữ liệu đám mây điểm và dữ liệu STL,

Scanning 3D từ vật thực tế, dịch vụ đo thực tế, tạo bản vẽ theo tiêu chuẩn của khách hàng.

Tham khảo

Quy trình phát triển sản phẩmPhát triển sản phẩm, hỗ trợ in 3D

Thiết kế sản phẩm, kiểu dáng công nghiệp                      Thiết kế sản phẩm, kiểu dáng công nghiệp


                     Hoạt động R & D sản phẩm Robot                    Hoạt động R & D sản phẩm drone, Robot


Hỗ trợ thiết kế khuôn nhựa Hỗ trợ thiết kế khuôn nhựa


Hỗ trợ thiết kế khuôn, bóc tách bản vẽ. Hỗ trợ sản xuất khuôn mẫu


Hỗ trợ sản xuất khuôn mẫu Hỗ trợ sản xuất khuôn mẫu

 


Ép sản phẩm, cung cấp cho khách hàng Hợp đồng quét 3D và xử lý dữ liệu 3D

chat supporter icon

Admin

x

Hello, welcome to our customer service. Please give us some infomration
sendIcon